Gewonnen geldprijzen en de overheid

Gewonnen geldprijzen en de overheid
 

Het prijzengeld

De wet schrijft ons voor dat tenminste 60% van de inleg van de deelnemers naar de prijzenpot gaat. Het College van Toezicht op de Kansspelen houdt dit scherp in de gaten. In 2009 is 69,5% van de inkomsten uitgekeerd in prijzengeld. De stijging ten opzicht van het jaar ervoor is gerealiseerd door het verbeteren van het prijzenpakket, door het toevoegen van enkele  prijsregels.
Gewonnen geldprijzen tot en met € 600 kunnen worden opgehaald bij alle verkooppunten en prijzen van € 600 tot en met € 10.100 alleen bij een aantal grotere postkantoren. Overige prijzen worden middels een afspraak op  kantoor uitgekeerd aan de prijswinnaar. Voor spelers die automatisch meespelen wordt het geld gestort op het geregistreerde bankrekeningnummer.

Uitbetaling prijzengeld

Over prijzen bij kansspelen hoger dan € 454 moet kansspelbelasting worden betaald. Onder een prijs worden alle zaken verstaan waaraan in het economisch verkeer waarde kan worden toegekend. Het tarief is 29%. De kansspelbelasting wordt ingehouden op de gewonnen geldprijs. Dit is de hoofdregel. De organisator kan er ook voor kiezen om de kansspelbelasting voor zijn rekening te nemen en de geldbedragen netto uit te keren.
 

De overheid

De overheid heeft invloed op het percentage dat aan kansspelbelasting afgedragen moet worden. Ook wordt de overige wet- en regelgeving omtrent loterijen door de overheid bepaald.