Geschiedenis van loterijen

Geschiedenis van loterijen
De geschiedenis van Nederlandse loterijen

De geschiedenis van Nederlandse loterijen gaat terug tot in het jaar 1444 toen in de stad Utrecht de eerste (onofficiële) loterij werd georganiseerd. De opbrengst van deze loterij was bestemd voor de stadskas. Aangezien dit een effectieve manier was om extra geld in de kas te brengen volgden meer steden deze manier van innen. De trekkingen waren een waar volksvermaak: ze duurden meerdere dagen en gingen dag en nacht door. De prijzen bestonden uit geld, schilderijen en zilver en waren op straat uitgestald.

Aan het einde van de zeventiende eeuw waren de prijzen alleen nog maar geldbedragen. Begin 1700 was er sprake van een groot aantal loterijen die zowel door particulieren als door overheden werden georganiseerd. In 1726 werd aan alle verwarring een einde gemaakt. De voorloper van de Staatsloterij, de Generaliteitsloterij, werd opgericht door de Staten-Generaal van Nederland. Loterijen waren in die tijd een veel gebruikte methode om de financiële middelen wat op te krikken.

 

Verloop loterijen

Pas vanaf 1950 begon het met de Staatsloterij beter te gaan. Het aantal keren dat er gespeeld mocht worden nam toe evenals het aantal verkochte loten per trekking.

In het jaar 1964 werd de Wet op de Kansspelen aangenomen. Deze wet legde de basis voor de
Staatsloterij zoals die nu bestaat. Ook de voetbaltoto werd in dit jaar wettelijk vastgelegd.

In 1974 maakte een wijziging van de Wet op de Kansspelen het mogelijk De Lotto te gaan spelen. In
die wetswijziging werd eveneens ruimte gegeven aan casinospelen. Ook kwam er toen een regeling voor het spelen van bingo voor liefdadigheidsdoeleinden.

Huidige situatie

De huidige Staatsloterij is de grootste loterij van Nederland, met een totale omzet van € 889,7 miljoen in 2009. Naast de maandelijkse Staatsloterij organiseert dezelfde stichting ook een wekelijkse loterij onder de naam Dayzers en een jaarlijkse Oudejaarsloterij. De jackpot van  de Staatsloterij werd overigens in 1994 ingevoerd met een startbedrag van toen 1,2 miljoen gulden, maximaal oplopend tot 5 miljoen gulden per jaar. In de huidige situatie wordt de jackpot iedere maand met € 7,5 miljoen gevuld en kan deze oplopen tot maximaal € 27,5 miljoen. Voor het meespelen van bovengenoemde kansspelen is de minimum leeftijd 18 jaar vereist.

Een overzicht van de Nederlandse Loterijen anno 2011:
Nationale Postcode Loterij
Bankgiroloterij
Sponsorloterij
Staatsloterij
Stichting de Lotto
Krasloten
Toto